RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:
APPEX Worldwide Shipping Spółka z o.o., APPEX Logistics Group Spółka z o.o., APPEX Spedition Polska Spółka z o.o. oraz APPEX Unfallwagen Polska Spółka z o.o., realizującą wspólny cel gospodarczy pod nazwą APPEX Worldwide Shipping Spółka z o.o., APPEX Logistics Group Spółka z o.o., APPEX Spedition Polska Spółka z o.o. . oraz APPEX Unfallwagen Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Opalenicy, 64-330 Opalenica, ulica Wyzwolenia 6, moich danych osobowych w celu zawarcia umowy najmu pojazdu oraz jej wykonywania, dochodzenia roszczeń związanych z tą umową, odpowiedzi na zapytania organów państwowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych. Jednocześnie informuję, że otrzymałam/em Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.

O spedycji

Grupa APPEX
TWOJA
SPEDYCJA

99+
zadowolonych
Klientów na terenie UE
6+
lat doświadczenia
na rynku transportu ( TSL )

APPEX Pro+

Dbamy o środowisko,
małymi krokami każdego dnia.
Praca online aby zminimalizować
zużycie papieru do więcej drzew.
Drzewa to tlen, to życie.

3
spółki, które
wchodzą w skład grupy